[ Prev ] [ Index ] [ Next ]

Herendi Artur

Created szombat 06 december 2008

Gulyás:

Herendi (1902-ig Hoselitz) Artur (r. Arnold) (Nyitrazsámbokrét, Nyitravm., 1873. nov. 29. - ): banktisztviselő, hírlapíró. - Szülők: dr. Hoselitz Ferenc, Nagel Johanna. A bpi. keresk. akad. elvégzése után tisztviselője, majd h. ig.-ja volt a M. Jelzálog Hitelbanknak. Állásától az 1920-as évek elején vált meg. Mint a M. Újságírók Orsz. Szöv.-nek tagja 1946: is Bpen élt. Egy ideig a Hunnia kerékpáregyl. titkára, majd a M. Kerékpárszövets. jegyzője s végül a Főv. Kerékpár Egyl. megalapítója és elnöke. Évekig alelnöke vol a M. Labdarúgók Szöv.-nek, egyik alapítója és elnöke a M. Sporthírlapírók Szindikátusának és örökös tb. elnöke a M. Sportújságírók Egyes.-ének. 1932: hírlapírói pályájának 40. évford. alkalmából Bp. Szfőv. és az Orsz. Testnevelési Tanács aranyéremmel tüntette ki. - Irod. működését a M. Figaró-nál kezdette. Később b. munk. a M. Újs.-nak, majd 1899/916: a M. Nemz.-nek s végül Az Újs.-nak, melynek 1903: kezdettől fogva sportorvatvez.-je és egyik színikritikusa volt. - Versei: Főv. Lpk (1898/9), Hazánk (1898/9), M. Géniusz (1898), Sportcikkei az eml. napilapokon kívül: Sport-Világ (1903/5), Testnevelés (1908). - M: Fényben-árnyban. Versek. Bp., 1896. (Petrik nem ismeri!) - Előszava: Pap Miklós: Utazás egy bajnokság körül (Bp., 1920). - 1910. X. 17/1911. X. 2: társ-, 1911. I. 9/III. 13: fel szerk.-je volt a Sportfutár-nak. - Névmagyarorsítása előtt Herendi H. Artur néven írt. - Álneve és betűjegyei: H. A. (Sport-Vil.); h. a. (Az Újs.); Helios (Sport-Vil.); -ndi (uo.., M. Géniusz); -rend- (Az Újs.); # (M. Géniusz, 1898).

Főv. Lpk 1895. I. 15. sz. Arck. és autogr. - Sport-Vil. 1904:446. I. Arck. - MTC Bp., 1918. - Bpi. that. vál. névj. 80:3. l. Uo., 1930. - M. társ. lex. Uo., 1938. - B. Hírl. 1932. XII. 17. sz. - Ki kicsoda? (Bp)., [1936]. - M. műv. lex. Uo., 1938. - Sajtó-évk. Uo., 1946. - Bp. távbesz. névs. Uo., 1943. - BM. 42.166/902. - OSZK Hírl. kat. - Gulyás gyűjt.


Backlinks: :Egyesületek:Kerékpár:Főv. Kerékpár Egyl. :Egyesületek:Kerékpár:Hunnia kerékpáregy. :Források:Bibliográfia:Gulyás :MLSZ pozíciók:Alelnök :MLSZ pozíciók:Ellenőr :Nevek :Nevek:G:Gillemot Ferenc :Szövetségek es sporthivatalok:Magyar Kerékpárosszövetség :Év:1873 :Újságok:Az Újság :Újságok:Sport-Világ :Újságok:Sportfutár :Újságok:Testnevelés