[ Prev ] [ Index ] [ Next ]

Gillemot Ferenc

Created szombat 06 december 2008

Gulyás:

Gillemot Ferenc (1877 k. - Petrozsény visszafoglalásáért vívott harcokban 1916. nov. elesett): hírlapíró. - R. k. Sportpályáját a BTC keretében kezdette mint kerékpáros s két ízben nyerte el a Bp.-Siófok országúti versenyt. Majd a labdarugásra tért át s oszlopa volt az első m. csapat, a BTC-nek. Megszervezte továbbá a műegy., majd a 33-as Football Club csapatát. E mellett az atlétikai és az evezés terén is tevékenykedett. Vezérevezőse volt a Pannonia evezős klubnak, majd hivatásos edzője lett a Duna Evezős Egyes.-nek. Az 1914/18. háború kezdetén bevonult Pólába a tengerészethez, majd áthelyezték a népfelkelő gyalogsághoz s elvégezvén a gépfegyvertanfolyamot oktató tiszt lett. A rumén betöréskor önként jelentkezett a harctérre. 1916. XI: ideigl. temették el Petrozsényben, 1917. V. 15. pedig véglegesen a bpi Kerepesi temetőben s főv. adományozta díszsírhelyre. Az egyh. szertartást Hock János végezte. A sírnál Az Est nevében, melynek megalapítása óta sport-munk. volt, Pásztor Árpád, a Bpi Újságírók Egyes. nevében Márkus Miksa és a sportkedvelő közönség nevében Bárczy István polgármester búcsúztatta. - Cikkei még az Az Estbe írtakon kívül: Sport-Világ (1897), P. Hírl. (1905, 08), Az Újs. (1909), Nemz. Sport (1910). - 1910. X. 17. - 1911. II. 13: szerk. előbb Herendi Arturral, majd egymaga a Sportfutár-t; 1911. XII. 18. - 1912. X. 28: szerk. az A Tribün c. sportapot. - Betűjegye: Gf. (P. Hírl. 1905).

Sport-Világ 1897:4. sz. - Az Est, 1916. XI. 11. sz, 1917. V. 15. sz. - B. Hírl. 1916:315. sz. - M. Hírl. 1917. V. 15. sz. - Révai (Juhász) I. Bp., 1947. - Gulyás gyűjt.

/* Lányának életrajza az övét követően szerepel a Gulyásban.

------------------------------------------------------------------
MÉL:

Gillemot Ferenc (Bp., 1875. szept. 11. – Petrozsény közelében, 1916. nov. 9.): edző, sportújságíró. A kerékpársportban, főleg az országúti versenyeken ért el sikereket. Kétszer győzött kora legnagyobb m. versenyén, a Bp. –Siófok közötti távversenyen. Más sportágakat (labdarúgás, atlétika stb.) is űzött. 1907-től a Bp.-i Torna Club labdarúgója, később edzője. 1910-től Az Est c. lap sportrovatát vezette. A modern hazai sportújságírás úttörője. 1911-ben Tribün címmel sportlapot indított, mely 1912-ben megszűnt. Az I. világháborúban vesztette életét.


Backlinks: :Egyesületek:33-as Football Club :Egyesületek:BTC :Egyesületek:Evezős:Duna Evezős Egyes. :Egyesületek:Evezős:Pannonia Evezős Klub :Egyesületek:MAFC :Források:Bibliográfia:Gulyás :Források:Lexikon:Magyar Életrajzi Lexikon :MLSZ pozíciók:Alelnök :MLSZ pozíciók:Főtitkár :Nevek :Vallás :Év:1875 :Év:1877 :Év:1901 :Év:1911 :Év:1912 :Év:1916 :Újságok:A Tribün :Újságok:Az Est :Újságok:Az Újság :Újságok:Nemzeti Sport :Újságok:Sport-Világ :Újságok:Sportfutár