[ Prev ] [ Index ] [ Next ]

Zuber Ferenc

Created hétfő 21 december 2009

Gulyás:

image

Zuber Ferenc, okl.mérnök, ny.min.tan., szül.Adonyban
(Fejérvm) 1874., megh.Bpen 1937 márc.-
Szülők:Z.Kálmán,Kolossváry Alexandra. Mérnöki oklevelét
1897(?). Bpen megszerezvén, áll.szolgálatát
1897, mint a bpi folyammérnöki hivatal s.-mérnöke
kezdette. Később a Vízrajzi Intézethez került, melynek
1933 körül történt nyugdijaztatásakor igazgatója volt.
Egy ideig a M.Atletikai Club fottball-igazgatója,
majd mérnöke s végül elnökségi tagja az Orsz.Testnevelési Tanács
egyik alelnöke volt. - Cikkei: Nemz.Sport (1903/4,07/8). -
Szerk.a M.athletikai évk. (Bp.,1911,12), A M.Athlet.Szövets.
évke (U.o. 1913,14,24), M.sport-almanach (U.o.,
1926/31,35), A m.sport története (U.o.1927) és a M. Athlet.Club
évke (U.o., 1929,33) c. kiadványokat

- Betűjegyei a Nemz.Sportban: Z.; Z.F.

MTC.Bp.,1936-ig. - Corvina,1924/34.- Műegyetem Névjegyz.
Bp., 1929. - Bpi that.vál.névj.
21:6.1.U.o., 1930.- P.Hirl.1937,III.12.sz. -
Kozocsa.II.Bp.,1942 és saját gyűjt

Székesfehérvárt temették el.

---------------------------------------------------------
MÉL:

Zuber Ferenc (Adony, 1874. okt. 4. – Bp., 1937. márc. 8.): sportszervező, két évtizeden át a magyar sport egyik legjellegzetesebb alakja. 1901-ben lépett be a Magyar Atletikai Clubba (MAC). 1912-től a Magyar Atlétikai Szövetség tanácstagjaként, 1920 – 24 között ügyvezető alelnökeként működött. 1914-től kezdve részt vett a Magyar Olimpiai Bizottság munkájában. 1921-ben az Orsz. Testnevelési Tanács főtitkárává nevezték ki. A Nemzeti Sport munkatársaként is dolgozott és több atlétikai évkönyvet szerk. 1896-ban lépett állami szolgálatba és 1903-ig a bp.-i folyammérnöki hivatalnál, 1903-tól a debreceni kultúrmérnöki hivatalnál, 1907-től pedig a földművelésügyi min. vízrajzi osztályán teljesített szolgálatot.


Backlinks: :Egyesületek:MAC :Források:Bibliográfia:Gulyás :Források:Lexikon:Magyar Életrajzi Lexikon :Kiadvány:Sport-almanach :MLSZ pozíciók:Pénztáros :Nevek :Szövetségek es sporthivatalok:Magyar Atlétikai Szövetség :Szövetségek es sporthivatalok:Magyar Olimpiai Bizottság :Szövetségek es sporthivatalok:Országos Testnevelési Tanács :Vállalatok :Év:1874 :Év:1901 :Év:1902 :Év:1912 :Év:1914 :Év:1920 :Év:1921 :Év:1922 :Év:1923 :Év:1924 :Év:1937 :Újságok:Nemzeti Sport