[ Prev ] [ Index ] [ Next ]

Speidl Zoltán

Created szombat 06 december 2008

Gulyás:

image

Speidl Zoltán, dr. jur., máv. titkár, megh. Bpen 1917
jul.3., 37 éves korában.- R.kat.1904.lépett az ál-
lamvasútak szolgálatába s előbb a szegedi üzlet-
vezetőségnél,majd a bpi közp.igazgatóságon mű-
ködött.- Joghallgató korában a B.Egyet.Ath.Club
alelnöke és footballkapitánya volt.-Sportcik-
kei és tárcái:Egyetemi Lapok(1899/901),Sport-Világ
(1901-??);, Ország-Világ(1902),
P.Hirl.(1908),B.Hirl.(1913).- Munkája: 1. Djudo.
Irta Sazaki Kichisabudo.Ford.Bp., 1907.- 2. A
stockholmi olympiai játékok. (Az Uj Élet Kt.2.)
??? 1905.X.1-ig fel.,majd fő-
szerk. a Sport-Világnak, utóbb főszerk.a
Sport-Hirlapnak. - Betújegyei a Sport-Világ-
ban:S-l Z-n;Sp.Z.

Sport-Világ,1902:28.sz.Arck.-
Magyarorsz.tiszti címtára.Bp.,1905-17.- M.könyv-
keresk.évke.U.o.,19144.- Alkotmány, 1917:170.sz.-
P.Hirl.1917.VII.5.sz.(e szerint 36 éves).- Pet-
rik.M.könyvészet.1901-10.II. Bpl, 1928.és saját
gyűjt.

-----------------------------------------------------------------------
MÁV levéltár:

Dr. Speidl Zoltán(1)

Született 1880. március 17-én a Nógrád megyei Losonczon. Római katolikus. A szolgálatba lépésekor budapesti illetőségű. 1901-ben sorozzák be a 32. Mária Theresia nevét viselő gyalogezredhez. [Szolgálatát?] nem teljesítette, 1904. október 1-én vonult be szolgálatra, ahol áthelyezését kéri a tüzérséghez. Joghallgatóként államtudományi doktorátust szerez. A magyar mellett németül beszél. Nőtlen. Apja Speidl Bódog MÁV főfelügyelőként dolgozik.

A MÁV-nál teljesített szolgálata előtt joghallgató.

1904. június 1-én segédfogalmazóként áll szolgálatba a szegedi üzemvezetőség I. osztályán(2). A VI/1-es fizetési osztályba soroltatva, ideiglenes státuszban évi 1600 koronát keres, valamint további 400 korona lakbérilletményt. 1904. augusztus 1-től segédfogalmazó, fizetése évi 2000+[400?] koronára emelkedik. 1905. április 26-án áthelyezik az A/I szakosztályra(3), (V/3. fiz. oszt.) 2000+700 korona fizetéssel. 1905. május 12-től az A/I/a(4) osztályon dolgozik. 1910. december 16-án fogalmazóként felületesség és hanyagság miatt megintésben részesül. 1913. május 1-én segédtitkárnak nevezik ki, (VII/3. fiz. oszt.) illetménye 3200+1000 koronára nő. 1914. november 1-től fizetése 3500+1000 koronára emelkedik. 1917. július 13-án éri a halál.

1904. október 1. és 1905. március 15. között egy évre szabadságolják. 1906-ban három hétre, míg 1917-ben üdülés céljából négy hétre szabadságra megy.

A MÁV-nál töltött pályafutása során 1906 és 1914 között négy alkalommal részesül 100-200 korona segélyben.

A VII. kerületi elöljáróság által, 1907. március 9-én kiállított helyhatósági bizonyítvány szerint özvegy anyjával lakik egy s a háztartás költségeihez hozzájárul.

(1) Az igazgatósági szolgálati táblázatok között.
(2) Valószínűleg az [I] általános osztály.
(3) Valószínűleg az [A/I] itt az általános ügyek titkársága.
(4) [A] általános ügyek, [I/a] titkárság.

------------------------------------------------------------------------------------
MÉL:

Speidl Zoltán (Losonc, 1880. márc. 17. – Bp., 1917. júl. 3.): atléta, a századforduló neves sportembere. Sokoldalú sportoló. 1900-ban részt vett a párizsi olimpián és 800 m-es síkfutásban 5-ik lett. 1901-ben megnyerte a negyedmérföldes orsz. bajnokságot. 1900, 1901- és 1902-ben Ausztria 1000 m-es síkfutó bajnoka. A Magy. Úszók Egyesülete (MUE) és a Budapesti Egyetemi Atletikai Club (BEAC) színeiben versenyzett, a BEAC főtitkári tisztségét töltötte be. Előbb a Sportvilág, később a Nemzeti Sport munkatársa volt; harmadmagával megalapította a Sporthírlapot. Szakmailag legtöbbet az atlétikával foglalkozott.


Backlinks: :Egyesületek:BEAC :Egyesületek:MÚE :Források:Bibliográfia:Gulyás :Források:Levéltár:MÁV :Források:Lexikon:Magyar Életrajzi Lexikon :MLSZ pozíciók:Titkár :Nevek :Vallás :Vállalatok :Év:1880 :Év:1901 :Év:1917 :Újságok:Nemzeti Sport :Újságok:Sport-Hirlap :Újságok:Sport-Világ