[ Prev ] [ Index ] [ Next ]

Kárpáti Béla

Created szerda 24 március 2010

Gulyás:

Kárpáti (1888-ig Skimina) Béla (1861 - Bp., 1920. aug. 22.): f. ker. isk. ig. (Sz. V: 1111. h.) - R. k.
Előbb a Lónyay u. el. isk. majd a Bakáts téri p. isk. tanítója, utóbb a IX. ker. 1913: a VIII. ker közs.
f. keresk. isk. tanára ill. ig.-ja. Emellett tvszéki és szfőv. árvaszéki kv.- és írásszakértő, alapító tagja
volt a Bpi Kerékpáros Szöv.-nek, az MLSz-nek. (elnöke majd tb. elnöke is) az FTC-nek (alelnöke is). -
Ú. cikkei: Néptanoda (1892), Az Újs. (1910). - Ú. m.: 4. Példatár keresk. irodai munkálatokhoz. f. keresk.
isk. sz. Bp., 1898 - 5. Gyakorlatból a gyakorlatnak. Uo., 1913. - 6. A gépírás tkve. Jónás Károlynéval. Uo.
1920. - Alapítő főszerk.-je a M. Könyvviteli Folyóiratnak. - Betűjelei: K. B. (M. Könyvviteli Folyóir.);
Kár-Páti (Uo.)

Petrik 1886/900. Bp., 1908. - Új Nemzedék 1920. VIII. 25. - A szfőv. VIII. ker. f. keresk. fiúisk. ért. Uo.,
1934: 12. l. - Halász. Uo., 1936. Arck. - Kozocsa I. Uo., 1939. - Gulyás gyűjt.


Backlinks: :Egyesületek:FTC :Források:Bibliográfia:Gulyás :MLSZ pozíciók:Elnök :Szövetségek es sporthivatalok:Budapesti Kerékpáros Szövetség :Vallás :Év:1861 :Év:1902 :Év:1903 :Év:1920