[ Prev ] [ Index ] [ Next ]

Jász Géza

Created szombat 06 december 2008

Gulyás:

Jász Géza (1863 - Bp., 1937. febr. 11.): a M. Földhitelint. főtisztviselője (Sz. V:422. h.) - 1904. VIII-ig a Tornaegyletek Orsz. Szöv.-ének titkára, a M. Turisták Egyes. alelnöke. - Cikkei: Sport-Világ (1900). - M: Az igaz, a jó és a szép eszméje. Bp., 1910. (Ism. Élet 1910:2. sz.)

Mság 1937. II. 13. sz. - Gulyás gyűjt.

--------------------------------------------------
MÉL:

Jász Géza (Jobbágyi, 1863. febr. 12. – Bp., 1937. febr. 11.): filozófiai író. Jogot tanult, majd a Magyar Földhitelintézet könyvelője volt. Első bölcseleti munkája 1893-ban jelent meg. Munkássága szervesen kapcsolódott a m. haladó gondolkodás hagyományaihoz, Margó Tivadar, Herman Ottó világszemléletéhez. A darwinizmus kiterjesztését a társadalomra H. Spencertől vette át. Vallásellenessége és antiklerikalizmusa révén kapcsolatba került szociáldemokrata és polgári demokratikus írókkal. Lelkes turista volt. A Turisták Lapjába mintegy félszáz különféle cikket írt; jelentős propagandát fejtett ki a belső vándorforgalom emelése érdekében; a Magyar Turista Egyesület több vidéki osztályát ő hívta életre. – F. m. A fejlődés törvényei, különös tekintettel a társadalmi gazdasági életre (Bp., 1893); Az igaz, a jó és a szép eszméje (Bp., 1910); A sejt, mint a fejlődés alapformája (Bp., 1911); A vallás filozófiája (I. Bp., 1915); A világ egyensúlyának törvénye (Bp., 1935). – Irod. P. Gy. (Peitler Gyula): J. G. (Turisták L. 1933. 3. sz.); Cholnoky Jenő: J. G. (Turisták L. 1937. 2. sz.); Molnár István: J. G. születésének 100. évfordulójára (Magy. Filoz. Szle, 1964. 4. sz.).

-------------------------------------------------------
A MAGYAR HEGYMÁSZÁS ÉS TURIZMUS ARCKÉPCSARNOKA [http://www.fsz.bme.hu/mtsz/mhk/csarnok/tcsarnok.htm]

Jász Géza
(1863. február 12., Jobbágyi -- 1937. február 11., Budapest)

Jogász, bölcseleti író. A szociál darvinizmus híve, erősen antiklerikális, a Földhitelintézet tisztviselője.

A Magyar Turista Egyesület alelnöke volt. Már kora ifjúságában bekapcsolódott a turista mozgalomba. Az MTE Budapesti Osztálya választmányának tagja (1892-1900), az MTE központi választmányának tagja (1911-1919), majd 1920-tól haláláig alelnök. Főleg szervezés terén szerzett érdemeket s az MTE számos vidéki osztályának a megalakításában tevékeny vett részt. Hosszú éveken át rendezte az MTE előadásait s irodalmi munkásságának nagyrésze is a Turisták Lapjában jelent meg. 1923-1932 a Magyar Turista Szövetségnek 1923-1932 tanácstagja volt. Nagy szerepet játszott más sportágak életében is. A Magyar Labdarúgók Szövetségnek 1901-ben elnöke, a Magyar Torna Egyletek Szövetségnek 1896-1906-ig főtitkára, a Budapesti Torna Clubnak 1908-ban alelnöke s a Magyar Football Clubnak elnöke volt 1896-1906-ban.

Irodalom:
Peitler Gyula: Jász Géza, (Turisták Lapja, 1933., 3. szám)
Cholnoky Jenő: Jász Géza, (Turisták Lapja, 1937., 2. szám)
Molnár István: Jász Géza születésének 100. évfordulójára, (Magyar Filozófiai Szemle, 1964., 4. szám)
Forrás:
[Magyar Turista Lexikon, szerkesztette Polgárdy Géza, Budapest 1941., 95. o.]
[Neidenbach Ákos, személyes közlés]
[Kalmár László, személyes közlés]


Backlinks: :Egyesületek:BTC :Egyesületek:Magyar FC :Források:Bibliográfia:Gulyás :Források:Egyéb:A magyar hegymászás és turzimus arcképcsarnoka :Források:Lexikon:Magyar Életrajzi Lexikon :MLSZ pozíciók:Elnök :Nevek :Szövetségek es sporthivatalok:MOTESZ :Szövetségek es sporthivatalok:Magyar Turisták Egyesülete :Vállalatok :Év:1863 :Év:1896 :Év:1897 :Év:1898 :Év:1899 :Év:1900 :Év:1901 :Év:1902 :Év:1903 :Év:1904 :Év:1905 :Év:1906 :Év:1908 :Év:1937 :Újságok:Sport-Világ :Újságok:Turisták Lapja