[ Prev ] [ Index ] [ Next ]

Iszer Károly

Created szombat 06 december 2008

Gulyás:

Iszer Károly, issoni (1861 - Bp., 1929. nov. 5.(?)): az Orsz. Testnevelési Tanács előadótanácsosa. - A Bpi cím- és lakásj. szerint MÁV hivatalnok volt s az 1920-as években mint ig. h. ment nyugdíjba (A MTC-ban a MÁV tisztviselők sorában nem szerepel!) 1885: részt vett a Bpi Torna Club alapításában s az egyes. körében csakhamar vez. szerepet töltött be s mint annak elnöke 1901: megkapta a Ferec József r. lovag keresztjét. Egyik alelnöke volt az Orsz. Testedző Egyes.-ek Szöv.-ének, majd az ebből 1914: megalakult Testnevelési Tanács előadótanácsosa. Emlékére BTC I-serleget alapított. - Sportirod. cikkei: Sport-Világ, melynek 1896. XI. 30. - 1904. II. 13: szerk., utóbb lapvezére volt, továbbá Morsz. (1911), P. Hírl. (1912). - S. a. r. Kmetykó János: A m. testnevelési rendszer reformálása (Bp. [1927]) c. művét. - Betűjegye: IK (Sport-Világ 1908).

Bp cím- és lakásj. Bp., 1894/928. - MTC Uo., 1902/18. - Malecki Román: I. K. Emlékbesz. Klny a Testnevelés XII. évfából. Uo., 1939. - Gulyás Uo., 1956. - OSZK Hírl. kat. - Gulyás gyűjt.

-------------------------------------------------------------
MÉL:

Iszer Károly (Bp., 1860. jan. 8. – Bp., 1929. okt. 28.): újságíró, sportszervező, osztrák–magyar vasúttársasági igazgató. Fiatalon részt vett a Bp.-i Torna Club alapításában, amelynek 1909-től elnöke volt. 1896-ban Stobbe Ferenccel és Ray Ferenccel létrehozta az első m. labdarúgócsapatot. 1897. okt. 31-én megszervezte az első nemzetközi mérkőzést a Wiener Cricketer und Football Club és a Budapesti Torna Club csapatai között. A millenáris sporttelep egyik megteremtője. Részt vett az első olimpiai csapat (1896) vezetésében is. 1904-ben a Magyar Olimpiai Bizottság rendes tagjává választották. 1909-ben az első Magyar Testnevelési Kongresszust készítette elő. Nagyrészt az ő tervei szerint jött létre 1913-ban az Orsz. Testnevelési Tanács. Alapította a Sportvilág c. lapot. – M. A magyar olimpiai díj (Kemény Ferenccel, Sportvilág, 1906, 65). – Irod. Isseni I. (Testnevelés, 1929. 11. sz.); Malecki Román: I. K. (Testnevelés, 1939.)


Backlinks: :Egyesületek:BTC :Források:Bibliográfia:Gulyás :Források:Lexikon:Magyar Életrajzi Lexikon :Nevek :Szövetségek es sporthivatalok:MOTESZ :Szövetségek es sporthivatalok:Magyar Olimpiai Bizottság :Szövetségek es sporthivatalok:Országos Testnevelési Tanács :Vállalatok :Év:1860 :Év:1861 :Év:1904 :Év:1929 :Újságok:Sport-Világ