[ Prev ] [ Index ] [ Next ]

Fodor Henrik dr.

Created szombat 06 december 2008

Gulyás:

Fodor (1902-ig Friedländer) Henrik, dr. phil. (Beregszász, Beregvm., 1886. szept. 16. - ): p. isk. tanár, bankár. - Izr. Tanulm. a beregszászi áll. gimn-ban és 1904/8: a bpi tud. egy.-en elvégezvén, 1908: drált. 1911: Bp. szfőv. szolgálatába lépve, 1903: megválasztották p. isk. r. tanárnak. Mint ilyen legutóbb a Rottenbiller-u. p. fiúisk.-ban tanított. Az 1914/8: háborúban katona, leszerelése után nyugdíjba ment. Az 1920-as évek elején mint a Sportlap szerk.-je, 1927 táján mint bankár él Bpen. Főtitkára az MTK-nak. - Cikkei: Uránia (1907, 08), P. Hírl. (1914). - M: 1. Az állandó görgületű felületek Cayley-Klein féle geometriájáról. Bp., 1908. - 2. A M. Testgyakorlók Köre története. 1888-1913. Uo., 1913. - Előszava: Gyimes Vilmos: 1919-es football-évk. (Bp., [1918]).

Az áll. gimn. ért. Beregszász, 1904-ig. - Petrik 1901/10. Bp., 1917, 28. - Bp. isk. hat. évke Bp., (1918). - Bpi cím- és lakásj. Uo., 1922, 28. - Új Idők lex. X. - Kozocsa Bp., 1939. - Révai (Juhász) I. (Uo. 1947). - BM. 109.103/902. sz. - Bpi. bölcs. kar szigorl. jkve. - Gulyás gyűjt.


Backlinks: :Egyesületek:MTK :Források:Bibliográfia:Gulyás :MLSZ pozíciók:Alelnök :Nevek :Vallás :Év:1886 :Újságok:Sportlap